Tekstarm lezen in de klas

Even vooraf, ik heb veel bewondering voor de makers van de documentaireserie Klassen van Human en iedereen die deelneemt. Ik schrok me echter wezenloos toen in de tweede aflevering na ongeveer 24 minuten bleek dat juf Jolanda (groep 8) van basisschool De Vier Windstreken de boeken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek de deur uit heeft gedaan omdat ze vol met leesteksten stonden waar de leerlingen niets meer mee konden. ‘In die boeken staan zoveel leesteksten. Ze haken af. Ze snappen het niet,’ zei ze letterlijk. Jolanda heeft nu een eigen methode gemaakt, een website, die ze presenteert aan de klas.

Zo’n beslissing om de boeken voor drie schoolvakken de deur uit te doen heeft tot gevolg dat er ongelooflijk veel kostbare leestijd wordt weggegooid. Als je alleen informatie gepresenteerd krijgt via een tekstarme website en kennis niet zelf al lezend, denkend en schrijvend verwerft, gaat er ontzettend veel verloren.

Ik zou zeggen dat het de taak van de leerkracht is om ervoor te zorgen dat de leerlingen de teksten in het boek wel begrijpen, maar dat schijnt in het basisonderwijs een ouderwetse opvatting te zijn. Een tekstrijke methode vervangen door een tekstarme is in ieder geval nergens een oplossing voor.

Aflevering 2 van Klassen is hieronder terug te kijken.

Marie-José Klaver