Groet Op de Beeck schreef de bestseller Kom hier dat ik u kus en Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden maakten er een film van. Tijdens het Gouden Kalveren Gala begin oktober kreeg de film nog de prijs van de Nederlandse Filmkritiek.

De film die de KNF jury het meest wist te overtuigen, is een indringende verbeelding van de destructieve krachten binnen familiebanden en relaties. Het is een thema dat we dit jaar vaker zagen op het festival, maar nergens zo direct en schrijnend als hier.

Kevin Toma heeft in de Volkskrant vier sterren over voor de film:

Terecht wonnen ze op het Nederlands Film Festival de prijs van de Nederlandse filmkritiek. Als complex portret van een gemankeerde heldin doet de film niet onder voor het boek.

In Trouw is Ronald Rovers een stuk kritischer en dat kun je aan de titel ‘Geestelijk misbruik, labiele moeder: even roeren en voilà, er is een film van een succesboek’ al aflezen:

De film grenst aan zelfparodie – en dat is niet het punt van dit verhaal – zoveel clichés wandelen er in rond en zoveel nadruk wordt gelegd op de dramatische momenten. Zien makers soms geen films waarin dit veel subtieler wordt aangepakt?

NRC Handelsblad zit met drie ballen tussen de oordelen in. Sabeth Snijders schrijft:

Erg subtiel is het niet. En het opbouwen van de film rond verschillende, ongemakkelijke familiebijeenkomsten waar iedereen de schone schijn ophoudt – en bijvoorbeeld niet reageert op een terloops racistische opmerking van Marie of een kaakslag die ze Mona geeft – onderstreept het melodramatische karakter van het verhaal.

Toch vindt Snijders de film nog beter dan het boek.

Ab Zagt typeert in het AD de film als volgt:

Er wordt veel geschreeuwd en ruziegemaakt in de film van Niels van Koevorden en Sabine Lubbe Bakker. Het zorgt voor veel beklemmende momenten, die de neiging oproepen om een paar van deze personages eens flink met de koppen tegen elkaar te slaan.

In de lokale krant Het Parool vindt Elise van Dam alles prachtig:

Kom hier dat ik u kus is een fijnzinnig en indrukwekkend portret van een weinig uitzonderlijk mensenleven.