In de Volkskrant van vandaag heeft Ted van Lieshout een voorstel gedaan om de grondwet enigszins aan te passen en dan vooral artikel 1.

Het artikel zegt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Opmerkelijk is de volgorde: godsdienst staat vooraan, geslacht verderop en geaardheid, ouderdom en lichamelijke en verstandelijke bekwaamheid komen in het rijtje niet voor. Dat is discriminatie. Althans: in de praktijk werkt dat zo uit.

Het artikel in de huidige vorm stimuleert zelfs discriminatie aldus Van Lieshout en hij doet een briljant voorstel om tot een verandering te komen. Lees dat voorstel hier.