Ludwig Wittgenstein was telg uit een schatrijke industriële familie. In 1919 deed hij volledig afstand van zijn erfenis. Straatarm vertrok hij naar Cambridge om de kost te verdienen ‘met eerlijke arbeid’. Zijn Tractatus Philosophicus (deels als soldaat aan het front geschreven) was zijn proefschrift. De hoogleraren Bertrand Russell en E.G. Moore namen het mondelinge promotie-examen af. Ze keken daarbij steeds glaziger. ‘Trek het je niet aan, ik weet dat jullie het nooit zullen begrijpen,’ zei Wittgenstein. Hij slaagde cum laude.