In de honderdste aflevering van Betty Asfalt Troost TV sprak Paul Haenen onder Connie Palmen. Hoe heeft zij de afgelopen week gekeken naar de serie I.M.?