Jeroen van Kan stopt 1 februari als directeur van SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam). Dat laat de stichting vandaag weten.
Van Kan: ‘Het is een aanmerkelijk kortere periode geworden dan ik me had voorgenomen, maar ik kan het directeurschap niet langer goed verenigen met mijn schrijverschap. Te meer daar de SLAA met het verwerven van een plek in de A-Bis juist een directeur nodig heeft die zich volledig kan inzetten voor de organisatie. Ik vond het een voorrecht om leiding te mogen geven aan de SLAA en ben er trots op dat deze organisatie een voortrekkersrol gaat vervullen in de literaire sector in onze stad.’