Renée Luth heeft vanavond het stadsdichterschap van Groningen overgedragen aan Myron Hamming.

Myron Hamming is al vele jaren actief in Groningen als dichter en spoken word artiest. Hij geeft workshops poëzie en spoken word in het onderwijs, maar ook in jeugdinstellingen en in de verslavingszorg. Hij is jurylid voor de Kunstbende en bestuurslid van het Grand Theatre. Hij werkt samen met onder andere het NNO, diverse gemeenten, de Schrijversvakschool en Biblionet en is gast-columnist op NPO Radio 1. Op dit moment werkt hij ook aan zijn eerste poëziebundel. Onlangs kwam hij in de publiciteit met zijn “Ode aan Groningen”, een video om Groningen en de Groningers een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Het was onderdeel van zijn sollicitatie naar het stadsdichterschap.

Hamming heeft een hele reeks plannen voor de invulling van zijn stadsdichterschap. Veel aandacht gaat daarbij uit naar kinderen, jongeren en studenten, met activiteiten op scholen en in de wijken en dorpen van Groningen. Laaggeletterdheid en de dalende leesvaardigheid onder jongeren is hem een doorn in het oog. Daarnaast wil hij vooral de krachten bundelen met bestaande organisaties en bestaande activiteiten in de letterensector. In deze “coronatijd” ziet hij een heleboel mogelijkheden om taal en poëzie een positieve rol te laten spelen, zeker ook voor kwetsbare groepen.