Anders dan eerder vandaag aangekondigd, verschijnen in het Willem Frederik Hermans-jaar niet twee maar drie boeken, gewijd aan de schrijver en zijn werk. Het derde boek draagt de titel Van pulp tot Pléiade, met als ondertitel Fotobibliografie. De makers zijn Johan Toxopeus, Joost Glerum, Jan Tiggelaar en Jan Wim Derks. Onder dezelfde titel begint op 1 september een tentoonstelling over de vormgeving van Hermans’ werk in Meermanno | Huis van het Boek. In het boek worden de omslagen van alle boeken van Hermans afgebeeld.

Op 1 september, Hermans’ honderdste geboortedag, begint het Willem Frederik Hermans-jaar, een initiatief van het WFHi. Op de dag waarop het honderd jaar geleden is dat Hermans in Amsterdam werd geboren, zouden ook de Volledige Werken zijn voltooid, maar dit project heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting verschijnt het laatste deel nu in 2022.

Het aangekondigde boek van Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders verschijnt ook in 2022, Hermans Honderd (waaraan genoemde drie ook meewerken) rond 1 september dit jaar.