De situatie is wat complex, want aanstaande vader Arnon Grunberg zit (vaak) in Amerika en aanstaande moeder Niña Weijers is erg gesteld op haar autonomie, maar nu is ze zwanger en dat vraagt om nieuwe inzichten. In haar column in De Groene Amsterdammer gaat Weijers de toekomst tegemoet met een laconiek optimisme.

Zelf doen is emancipatoir ineens een stap terug in plaats van vooruit. Dat ik niet samenwoon met de vader van het kind, dat hij vaak weken aan de overkant van de oceaan woont – een overkant die voor mij sinds maart vorig jaar onbereikbaar is – heb ik altijd beschouwd als een vorm van vrijheid die me uitstekend ligt. Maar nu vragen mensen steeds bezorgd hoe we dat gaan doen. Gewoon, zeg ik, doen. De waarheid is dat ik, ondanks al mijn ideeën, geen idee heb.

Helemaal alleen staat ze er niet voor. Lees de hele column hier.