Tsead Bruinja geeft een wenkend toekomstperspectief voor politici die betrokken waren bij de kinderopvangtoeslagaffaire.