Vorige week verdedigde Kila van der Starre haar proefschrift: Poëzie buiten het boek : De circulatie en het gebruik van poëzie. Een heel dik proefschrift (meer dan 500 bladzijden). Van der Starre: ‘Omdat mijn proefschrift heel erg dik is, heb ik een Too Long;Didn’t Read-beslisboom gemaakt, zodat je makkelijk kunt besluiten welk (mini)deel je openslaat.’

Hier kun je het proefschrift downloaden.