In De Vooravond hield Ramsey Nasr een pleidooi voor een opstand van het geweten.