Roxane van Iperen over het incomplete verhaal van verzet in Nederland, voor en na de Tweede Wereldoorlog. Van Iperen betrekt nadrukkelijk het heden in haar 4 mei-toespraak. ‘Niet-weten als bron van misplaatste weemoed over vervlogen tijden, waaruit ook hedendaagse politici nog gretig tappen.’ Je kunt de lezing hier terug lezen.