Literaire schrijvers, performers, graphic novelists, illustratoren en vertalers in het Nederlands komen in aanmerking voor de steunregeling Van maker tot lezer 2021. Een goedgekeurd projectplan levert 2.500 euro waarmee de teruglopende inkomsten in de moeilijke covid-tijd enigszins gecompenseerd kunnen worden. Er is nog steeds budget, maar je moet wel snel zijn als je ervoor in aanmerking wilt komen.

Door het grote aantal aanvragen dat wordt ingediend, ligt de gemiddelde behandeltijd nu op vijf weken. Aanvragen dienen uiterlijk maandag 7 juni binnen te zijn en worden behandeld op volgorde van binnenkomst zo lang het budget strekt. Rekening houdend met de aanvragen die nu in behandeling zijn, is er nog circa 30% van het budget over, dus wacht niet te lang met uw aanvraag.

Zie hier voor meer informatie over de regeling. De gelukkigen waren deze keer:

Ralph Aarnout
Martijn Benders
Erik Betten
A.H.J. Dautzenberg
Jochem van den Dijssel
Anne Feddema
Ingmar Heytze
Caroline van Keeken
Yücel Kopal
Katja Kreukels
Harrie Lemmens
Mariët Meester
Edzard Mik
David Pefko
Roberta Petzoldt
Loes Riphagen
Bennie Roeters
Machteld Siegmann
Lotte Stegeman
Harmen van Straaten
Michael Tedja
Jeroen Thijssen
Geart Tigchelaar
Florence Tonk
Cornelis van der Wal
Jibbe Willems