Ik ben meer een lezer dan een klusser. En dan kan het bezitten van een zeilboot best een hard gelag zijn. Gelukkig zit mijn broer iets anders in de wedstrijd. Samen ploeteren we voort met zwarte kit. Mijn broer brengt de kunde in, ik de paniek en het gevloek. Tegenslag ga ik te lijf met geweeklaag en een crescendo aan rampscenario’s. Mijn broer denkt na en schept handelingsperspectief. Ik leg hem uit dat hij een waardige volgeling van Epictetus is.