Een intergenerationeel gesprek georganiseerd door de CPNB tussen Joost Oomen en Arnon Grunberg. Interessant gesprek tussen twee mensen met een volstrekt ander wereldbeeld.