Sint Benedictusberg

Om half acht in de ochtend ga ik de abdij Sint Benedictusberg in Zuid-Limburg binnen. In de kapel bidt een monnik. Geluidloos loop ik achter hem langs en ga iets verderop zitten. Dan schuifelen één voor één rijzige Benedictijnen in zwarte habijten naar de koorbanken voor de priem. Hun gregoriaanse samenzang vult ijl de grijze ruimte. De sobere, strenge lijnen van architect Dom Hans van der Laan voegen zich in het bleke ochtendlicht naar het eeuwenoude getijdengebed. Het gebouw sublimeert.