De opening van het A.F.Th. van der Heijden Huis in Eindhoven, die was gepland op 15 oktober, is uitgesteld. De Stichting De Tandeloze Tijd streeft nu naar het voorjaar van 2022, maar een nieuwe datum wordt pas vastgesteld ‘als we meer zekerheid hebben over de concretisering van onze plannen’, zeggen de initiatiefnemers in hun vandaag verschenen nieuwsbrief.

De vertraging komt onder meer door ‘de herpositionering van Adri van der Heijden in zijn relatie met Het Huis’, zoals de stichting enigszins cryptisch laat weten. ‘Deze veranderde positie van Adri wordt nu geformaliseerd, zodat we in de juiste harmonie voorwaarts kunnen gaan.’ Als tweede oorzaak wordt genoemd ‘het moeizaam verkrijgen van de noodzakelijke subsidies. Ondanks de aanhoudende pogingen van onze zakelijke adviseur kregen we bij onze aanvragen te vaak nul op het request.’

De feestelijke presentatie van de nieuwe roman Stemvorken op 6 juni vanuit het toekomstige A.F.Th. van der Heijden Huis via een online verbinding met Amsterdam kon hierdoor niet doorgaan.

Na de zomervakantie wordt een begin gemaakt met het bouwtechnisch in gereedheid brengen van Het Huis. Intussen verwelkomt De Tandeloze Tijd extra financiële bijdragen.

Na het wandelboek Door de spiegel van A.F.Th. van der Heijden, waarvan meer dan 1000 exemplaren zijn verkocht, komt nu Fietsen in lichtende verhalen uit: een fietsroute door het Eindhoven van de schrijver, langs zijn geboortehuis in Tivoli, zijn school en uitgaansplaatsen in Eindhoven en ook langs meerdere locaties uit De Helleveeg, zowel uit het boek als uit de film, en het vroegere klooster Mariënhage, dat vanaf volgend jaar het A.F.Th. van der Heijden Huis huisvest.