Van alle hardlopers die ik ooit ontmoette is Coen Cuijpers de opmerkelijkste. Hij heeft eenentwintig kilometer achter de rug als ik hem ontmoet in de Flevopolder, bij de Lepelaarsplassen. Coen gaat niet hard. Dat is niet belangrijk. Het gaat om de versmelting met de handeling. Zoals Jacques Brel oploste in muziek als hij optrad, zo lost Coen op in kilometers. Hij kijkt naar links (Markermeer) en naar rechts (Oostvaardersplassen). De zon schijnt en hij grijnst. Nog hondervijfentachtig kilometer te gaan.