Al eerder werd bekend welke tien schrijvers een subsidie kregen van het Letterenfonds om te werken aan hun tweede boek. Onlangs kwamen daar de projectsubsidies bij voor schrijvers die werken aan hun derde boek. De gelukkigen zijn:

Willemijn van Dijk voor een roman (Ambo|Anthos);
Marike Goslinga voor een jeugdboek (Leopold);
Frank Keizer voor een eerste roman (Pluim);
Bernke Klein Zandvoort voor een eerste essaybundel (Querido);
Emy Koopman voor een roman (Prometheus);
Joost Oomen voor een roman (Querido);
Roos van Rijswijk voor een roman (Querido).

De verleende beurzen variëren van € 11.000 tot € 27.500 (in totaal 110.000). Er werden twaalf aanvragen ingediend voor het schrijven van een derde boek, twee van deze aanvragen konden op formele gronden niet in behandeling genomen worden. Van de tien in behandeling genomen aanvragen betroffen er zes proza, één jeugdliteratuur en drie non-fictie. Twee aanvragers vroegen aan voor een boek in een ander genre dan waarin ze eerder schreven. Alle aanvragen zijn beoordeeld door een adviescommissie die bestond uit acht leden van de Raad van advies. Daarnaast brachten in totaal zeventien externe lezers voorafgaand aan de vergadering één of meerdere schriftelijke adviezen uit over de door de debutanten ingestuurde literaire werken; twintig externe lezers deden dit voor de aanvragen voor een derde boek.