Oguz Ö. hoorde vandaag 12 maanden jeugddetentie (hij is 19 maar heeft de verstandelijke vermogens van een prepuber) tegen zich eisen. Van die 12 maanden waren er 5 voorwaardelijk. Omdat hij al meer dan een half jaar in voorarrest zat mag dus weer vrij rondlopen. Dat mag hij ook doen in Amsterdam, want de rechter heeft hem geen locatieverbod opgelegd, alleen een contactverbod met schrijfster Lale Gül wier vrijheid hij de afgelopen maanden ernstig heeft beperkt. Erg veel spijt van zijn daden bleek Oguz Ö. bij de behandeling van zijn zaak niet te hebben.

In haar column voor de lokale krant Het Parool zag Gül vorige week de bui al hangen:

Enfin, de verdachte komt zeer waarschijnlijk vrij.

Wat als hij me opzoekt? Of wat als er nog zo’n jongen buiten loopt die wel de daad bij het woord voegt? Is het mijn vrijheid die stopt waar zijn vrijheid begint of is het mijn veiligheid die stopt waar zijn bedreiging begint?