Te kort in de oven gestaan

De novelle De terugkeer van Jeroen Thijssen was in 2020 Brabants Boek Present. In 2019 werd voor de eerste keer een dergelijk geschenk uitgedeeld door een groot aantal boekhandelaren in Brabant aan klanten die voor € 12,50 of meer boeken aanschaften in de maand september. Een mooi initiatief! Er is zelfs een leesclub, de Brabants Boek Present Leesclub, die weer een onderdeel is van een uitgebreider programma van Boeken in Brabant, o.a. georganiseerd door productiehuis Tilt. Met de huidige uitgave is de publicatie De terugkeer nu overal te koop.

Jeroen Thijssen schrijft aantrekkelijk, het plot ligt er niet te dik bovenop, maar het is duidelijk dat er iets opgelost of op z’n minst opgehelderd moet worden. In dit verhaal lezen we mee met Simon, een man van middelbare leeftijd die na vijfentwintig jaar weer in Nederland is. Zijn moeder ligt op sterven en samen met zijn broer en zus kunnen ze de laatste dagen voor haar zorgen. Hij slaapt als enige in het ouderlijk huis, vooral de zus is elke dag aanwezig, zijn broer houdt zich wat meer afzijdig. Overdag is het druk met mensen die afscheid komen nemen, Simon voelt zich daar niet echt prettig bij en is in zijn gedachten vooral bij zijn gezin in Indonesië.

Langzaam wordt duidelijk dat Simon niet zomaar is vertrokken uit Nederland, het moet iets te maken hebben met het overlijden van zijn vader toen hij puber was. De oorzaak van diens dood is nooit duidelijk geworden, er is tenminste nooit over gesproken, hoewel zijn broer en zus en een buurvrouw er misschien meer over weten.

De spanning wordt knap opgebouwd, Jeroen Thijssen licht om de zoveel bladzijden een hoekje van het laken op dat de dood van de vader bedekt houdt. Alleen wordt er wel veel bijgehaald voor een verhaal van 95 bladzijden. Zoals de abrupte uithuisplaatsing van Simon vlak na het overlijden van zijn vader, waarbij Simon aan de drank raakt en een wat ongeloofwaardige affaire begint met een bovenbuurvrouw. En dan is er nog een oom die een geloofsgemeenschap in Indonesië is gestart waar Simon uiteindelijk zijn heil zoekt.

Er worden verhaallijnen ingezet die voor mijn gevoel niet genoeg worden uitgewerkt of afgemaakt. Het kan natuurlijk ook dat de link met de plot mij is ontgaan, maar een paar keer, en zeker aan het eind, had ik het gevoel dat het verhaal veel meer bladzijden nodig had en dat het thema, de scènes en beschrijvingen veel beter tot hun recht zouden zijn gekomen in een roman. Misschien zat een deadline een groter werk in de weg?

Jammer, want nogmaals, de ingrediënten en de vorm zijn aantrekkelijk, alleen heeft het verhaal kort in de oven gestaan.

Arjen van Meijgaard

Jeroen Thijssen – De terugkeer. Nieuw Amsterdam, Amsterdam. 96 blz. € 10,-.