Het A.F.Th. van der Heijden Huis komt er niet. ‘Een onoverbrugbaar verschil in visie tussen de initiatiefnemers en de zakelijke leiding heeft ertoe geleid dat “de bouw” van Het Huis is stopgezet,’ meldt ‘ex-kwartiermaker’ Renny de Bruyn in wat ’toch echt de laatste nieuwsbrief van het A.F.Th. van der Heijden Huis’ is.

Stichting De Tandeloze Tijd zet nu een online community met een eigen website op, volledig gericht op A.F.Th. van der Heijden. De stichting zal regelmatig lezersbijeenkomsten organiseren.De donateurs van het A.F.Th. van der Heijden Huis kunnen tot 1 januari 2025 deze bijeenkomsten fysiek of online gratis bijwonen.

De opening van het A.F.Th. van der Heijden Huis in het voormalige klooster Mariënhage in Eindhoven was eerst gepland op 15 oktober van dit jaar, maar werd uitgesteld naar volgend voorjaar. Aan de totstandkoming van het museum annex kenniscentrum gewijd aan het werk van Van der Heijden is drie jaar gewerkt.

De schrijver, in 1951 geboren in Geldrop, een dorp aan de oostgrens van Eindhoven, was aanvankelijk ingenomen met het idee, maar in een nieuwsbrief van afgelopen zomer stelde de stichting nogal cryptisch dat Adri van der Heijden zich herpositioneerde in zijn relatie met Het Huis. ‘Deze veranderde positie van Adri wordt nu geformaliseerd, zodat we in de juiste harmonie voorwaarts kunnen gaan.’ Begin november werd gemeld dat het tot een breuk tussen de initiatiefnemers en de zakelijke leiding was gekomen. Laatstgenoemde werd verweten er een autoritaire handelswijze op na te houden.

De website van stichting De Tandeloze Tijd is intussen in de lucht, maar ‘nog niet klaar – en omdat er zoveel materiaal te vinden is, en er nog veel boeken op stapel staan, is het de vraag of het wel ooit gaat lukken…’