Henry Sepers verbleef de afgelopen weken in het Roland Holsthuis in Bergen.