De Lezer des Vaderlands bespreekt Aleksandra van Lisa Weeda en ’t Kon minder van Willem Wilmink.