Uitgeverij Prometheus maakt bekend dat Jef Last (over wie Rudi Wester vorig jaar een boeiende biografie schreef) postuum een onderscheiding krijgt voor zijn verzetswerk.

Na maanden voorwerk door Rudi Wester en Monique Hekman-Landwier, werkzaam bij de Koninklijke Landmacht, is er onlangs eerherstel voor het verzetswerk van Jef Last en voor zijn werk als stafofficier bij de Binnenlandse Strijdkrachten in Ommen gekomen: hij krijgt postuum het Draaginsigne van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het herinneringsinsigne is ingesteld door prins Bernhard, toen deze in september 1944 opperbevelhebber werd van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij schreef ook de oorkonde. Het insigne wordt zelden meer uitgereikt. De aanvraag is goedgekeurd door de Dienst van het Koninklijk Huis. Binnenkort wordt het Draaginsigne officieel overgedragen aan de kleinkinderen van Jef Last.