De Erasmusprijs 2022 is toegekend aan David Grossman. De Erasmusprijs is een jaarlijkse oeuvreprijs die wordt toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten, in Europa en daarbuiten. Aan de prijs is een bedrag van € 150.000 verbonden. Het thema van de prijs is dit jaar ‘Verbinders in een verdeelde wereld’.

Grossman voldoet als geen ander aan deze typering. In zijn werk wil hij de mens van binnenuit begrijpen, en de ander liefdevol bezien over grenzen van oorlog en geschiedenis heen. De Stichting Erasmusprijs wil daarom zijn kunstenaarschap eren en lezers de kans geven zijn werk te (her)ontdekken: ‘als troost, en als leidraad hoe mens te zijn.’ Naar aanleiding van de toekenning van de Erasmusprijs zal in 2022 een gevarieerd activiteitenprogramma rond David Grossman en het thema ‘verbinders in een verdeelde wereld’ worden georganiseerd.