Er deugt niet veel aan de nieuwe roman van Splinter Chabot. De Lezer des Vaderlands maakt gehakt van als de Hemel genoeg ruimte heeft.