De Lezer des Vaderlands bespreekt Liverpool van James Worthy en De man zonder gezicht van Tomas Ross.