Het onderstaande gedicht staat op een poëziesteen en maakt deel uit van de Poëzieroute in Leeuwarden.

Cum laude

Ooit vertrek je met een gewatermerkt
papier van deze plek. Red je maar
in de wereld. Reken erop dat
niemand naar een diploma vraagt
als het leven inbreekt. Ik geef je nu
alvast cum laude omdat je tot hier
kwam. En de titel die je voert, is mens.

Je weet meer dan je denkt. Ook je handen
hebben herinneringen, aan huid bijvoorbeeld.
Ook je voeten weten van de aarde, het strand
bijvoorbeeld. Schelpenzand en water
dat je benen neemt. Tegen niets ben ik bestand
in zee. Er is geen rede, geen verleden.
Niets weet ik en daarmee volkomen tevreden.

Coen Peppelenbos