Een literair platform, maar dan online. Het Ilfu wil dat het geld van de leden (45 euro per jaar) direct naar de auteurs gaat.

We zullen jaarlijks verantwoording afleggen aan onze leden: we committeren ons eraan alle ledeninkomsten te besteden aan auteurshonoraria. Aan het eind van het jaar zullen we jullie inzage geven waar het geld naartoe is gegaan. Ook zullen we laten zien welke onderdelen veel bekeken zijn, welke suggesties jullie hebben gedaan om het platform te verbeteren en wat we hebben gedaan om privacy, duurzaamheid, diversiteit en toegankelijkheid te verbeteren.

Dit is een van de tien uitgangspunten die de redactie van Ilfu geformuleerd heeft. Er is ook een belangrijk inhoudelijk uitgangspunt:

Het nieuws is niet de enige manier om de wereld te beschrijven
De wereld is chaotisch en onsamenhangend en de journalistiek is niet altijd het juiste middel om daar een verhaal van te smeden. De meeste nieuwsuitingen zijn kort en willen zo snel mogelijk ‘het hele verhaal’ boven tafel. Morgen is er immers weer ander nieuws. Dat gaat vaak ten koste van nuance, het tonen van meerdere gezichtspunten en het besef dat veel verhalen simpelweg geen ontknoping hebben. We hebben voor dat soort verhalen sinds mensenheugenis een andere, betere vorm: literatuur. Kranten en andere journalistieke media achterhalen de feiten, maar met fictie kom je dichter bij de waarheid.

Ga hier naar de website en word lid. Het Ilfu wil binnen 60 dagen 1.000 betalende leden hebben.