De Lezer des Vaderlands bespreekt Hebben en Zijn van Dimitri Verhulst.