De Lezer des Vaderlands bespreekt de winnaar van de Libris Literatuur Prijs: Wormmaan van Mariken Heitman.