In De Groene Amsterdammer van vorige week schrijven Yra van Dijk en Marie-José Klaver over het leesonderwijs. Over de leerlingen, de docenten en over de studenten. Je schrikt toch als je dit leest:

De gemiddelde student aan de pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo) of op het hbo is zelf geen lezer meer, zo blijkt uit onderzoek van de pabo in Zwolle en Stichting Lezen. Aanstaande leerkrachten lezen in hun vrije tijd nauwelijks (jeugd)literatuur, tijdschriften of informatieve boeken. Ook voor de opleiding wordt weinig gelezen. Op ruim veertig procent van de pabo’s lezen studenten maximaal vijf kinderboeken per jaar en op 36 procent zijn het er tussen de vijf en tien per jaar. Er zijn zelfs pabo’s waar geen enkel jeugdboek verplicht wordt gelezen. Dat betekent dat leerkrachten deze rijke teksten dus ook niet in de klas gebruiken, en dat ze niet in staat zullen zijn om passende boeken aan te bevelen aan hun leerlingen, omdat ze ze niet gelezen hebben. 23 procent van de pabo-studenten leest de kinderboeken die verplicht zijn voor hun studie overigens niet, aldus een onderzoek van bibliotheekorganisatie Probiblio.

Ook hun eigen studieboeken lezen ze nauwelijks, biechtte de pas afgestudeerde leerkracht Merel van Vroonhoven, tot voor kort bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, onlangs op. Zolang je aan de pabo je tentamens ook kunt halen met een gekochte of gekopieerde samenvatting, voelen studenten zich niet geroepen hun studieboeken te openen. In Facebook-groepen bieden pas afgestudeerde docenten hun boeken ‘vrijwel ongebruikt’ of zelfs ‘nog in plastic’ te koop aan: ‘Ik ben afgestudeerd en ga ze niet meer gebruiken.’

De pabo-docenten maken zich dan ook zorgen over hun afstudeerders. Zij denken dat ‘65 procent van hun studenten aan het eind van de opleiding onvoldoende competent is om het lezen van de leerlingen in het basisonderwijs te bevorderen’, zo vermeldt het manifest van het Red-Team, verwijzend naar onderzoek van Stichting Lezen. Een pabo-docent gaf aan dat ze zelfs moeite hebben met een kinderboek als Lampje van Annet Schaap.

Je wordt niet echt vrolijk van het artikel maar de kernzin ‘Wie geen leesmotivatie is bijgebracht in het primair onderwijs is ook als student en afgestudeerd academicus geen enthousiaste en goede lezer’ laat zien waar de oplossing ligt. Lees het eerste deel van een vierdelige serie hier.