Vandaag overleed na een kort ziekbed Jeroen Brouwers. Hij werd 82 jaar. Op social media wordt de schrijver door veel mensen uit de literaire wereld herdacht en geëerd. Een kleine bloemlezing: