Van een door de NBD Biblion afgedankte recensent kregen we de onderstaande reactie:

Op 7 maart jongstleden ontvingen de omstreeks 700 recensenten die voor NBD Biblion boeken bespreken een e-mail met als onderwerp ‘Bedankt voor je waardevolle bijdrage’, waarin zij moesten lezen dat hun inspanningen niet langer nodig waren: ‘Het moment is aangebroken om afscheid te nemen van de meeste van onze trouwe recensenten.’

Er wordt niet uitgelegd wat bedoeld wordt met ‘trouwe’ recensenten, bovendien wordt door het gebrekkige formuleren de indruk gewekt dat er geen afscheid genomen zal worden van recensenten die niet ‘trouw’ zijn.

Zo’n afdankingsaankondiging is niet prettig om te ontvangen, een pleister op de geslagen wond is de dankbetuiging die erin verwerkt is: ‘We willen je daarom met deze brief [in werkelijkheid een e-mail] laten weten dat we jouw toewijding en precisie de afgelopen jaren enorm hebben gewaardeerd. Mede dankzij jouw bijdrage hebben bibliotheken de afgelopen jaren een mooie collectie kunnen opbouwen.’

Daar blijft het niet bij. ‘Om jou en alle andere recensenten te bedanken voor jullie inzet organiseren we in april een bijeenkomst. Je ontvangt binnenkort meer informatie hierover. Ik zou het leuk vinden je daar te treffen.’

Die ‘ik’ is algemeen directeur Nina Nannini. Menig recensent zal het als een buitenkans beschouwen iemand zo hoog in de hiërarchie persoonlijk te mogen ontmoeten, al zal een langdurig een-op-een onderhoud er waarschijnlijk niet in zitten als je een van de 700 genodigden bent. Het zal meer weghebben van de paus een handje geven. Maar toch iets om naar uit te kijken.

Inmiddels is het mei geworden en is er over die bijeenkomst niets meer vernomen. De ‘trouwe’ recensenten hoeven kennelijk niet meer nader bedankt te worden voor hun inzet. En Nina Nannini, die schreef dat leuk te vinden, vindt het kennelijk niet leuk meer ze op een bijeenkomst te treffen.

Helemaal grijs is het dat men niet het fatsoen had de recensenten te laten weten dat de in het vooruitzicht gestelde bijeenkomst (‘Je ontvangt binnenkort meer informatie hierover’) niet doorgaat. Wat zijn dat daar voor mensen?

‘Met hartelijke groet’, zo ondertekende Nina Nannini op 7 maart het bericht aan de recensenten. Dat ‘hartelijke’ zal met de kennis van nu met een korreltje zout genomen moeten worden, die ‘groet’ zal ook wel zonder betekenis zijn.

(Aldus een door deze manier van doen voor de tweede keer gedupeerde ‘trouwe’ recensent die anoniem wil blijven.)

De naam van de schrijver is bij de redactie bekend.