In juli vorig jaar nam NBD Biblion, de organisatie die de bibliotheken van Nederland van boeken voorziet, een nieuw bestelsysteem in gebruik. Sindsdien is het een chaos bij de uitlevering van de boeken.

Een collectiebeheerder van een openbare bibliotheek sprak met Tzum omdat NBD Biblion nauwelijks antwoord geeft op concrete vragen. ‘Het is echt een chaos. Boeken die wij besteld hebben worden niet of heel traag geleverd of arriveren met de verkeerde etiketten.’ Als de etiketten op de rug bijvoorbeeld verkeerd zijn, moet de bibliotheek voor nieuwe etikettering zorgen en alles aanpassen in het eigen syteem. ‘Er komen romans met een verkeerde code binnen of actuele romans komen veel te laat binnen. De uitlevering van de nieuwe Murat Isik liet anderhalve maand op zich wachten, terwijl de leners die wel graag eerder willen lezen. Dan koop je zo’n titel in bij een boekhandel, maar je kunt de bestelling bij NBD Biblion niet annuleren.’

‘We moeten veel meer inkopen bij de boekhandel. Ook op de nieuwe Tommy Wieringa moesten we wéken wachten, terwijl de reserveringen van lezers zich opstapelen. Zo’n boek als Luister van Sacha Bronwasser is heel gewild, dat raakt de plank niet eens, want alle beschikbare exemplaren zijn continu uitgeleend en NBD Biblion blijft in gebreke. Op vragen komt geen duidelijk antwoord.’

‘Je krijgt wel steeds updates van NBD Biblion dat ze bezig zijn de problemen één voor één op te pakken, maar het schiet niet op. Halverwege maart van dit jaar kregen we de mededeling dat ze 61% van de boeken uit 2023, van vorig jaar dus, verstuurd hadden.’

‘Ze stellen wel allerlei lapmiddelen voor,’ aldus de medewerker, ‘zo zit er geen toeslag op expresstitels (titels die met spoed geleverd worden CP), maar als die titels net zo traag of trager worden geleverd als de reguliere titels dan levert dat niks op. We hebben nu net de romcoms voor kerst binnen. Die kunnen tot december naar het magazijn. We waren net af van het imago van de bibliotheek als langzaam en stoffig en dan krijg je dit.’

NBD heeft in januari ook een ‘Coulanceregeling’ ingesteld, maar heel veel stelt dat niet voor als je het bedrag per bibliotheek uitrekent:

Het omvat een korting op het bindwerk van Q3 2024 tot en met Q2 in 2025. Dus gedurende een periode van 1 jaar zal een korting worden gegeven op het bindwerk van alle boekbestellingen met een reguliere levering en abonnementen. De totale omvang van de coulance regeling begroten wij op € 200.000,- à € 250.000,- waarbij de uitbetaling naar rato van de aankoop van boeken plaatsvindt.

‘We zijn als bibliotheken afhankelijk van NBD Biblion, er is geen alternatief. Voor de scholen die via ons boeken bestellen voor de eigen bibliotheek is het misschien wel het ergst. Zij hebben totaal geen overzicht wat er wanneer binnenkomt en hoeveel budget zij nog hebben om te besteden. Juist in een tijd waarin iedereen zich druk maakt over de leescrisis, zou je denken dat er een zekere prioriteit moet zijn in het oplossen van de problemen. Huur een bedrijf in dat wel op korte termijn voor verbetering zorgt.’

‘Het gaat me aan het hart,’ zegt de medewerker, ‘want niemand is van kwade wil, maar je wilt wel dat er wat schot in komt en dat is nu nog niet het geval.’

(foto: Beeldbank De Boer, CC0)