Dank je wel van Toon Tellegen wordt besproken door de Lezer des Vaderlands. Een beetje gemakzuchtig in elkaar gezet, lijkt het.