Zou het wel goed gaan met de aanschafinformatie van NBD Biblion nu het handwerk van de recensenten over is genomen door computers? Bibliothecaris Lies Pannevis heeft niet zo heel veel aan de informatie, schrijft ze op Twitter:

Ze krijgt bijval van een collega: