In haar column in de NRC slaat Ellen Deckwitz aan op het woord ‘leesplezier’ dat te pas en onpas door leesbevorderaars in de mond genomen wordt. Aanleiding was de faux pas van Eveline Aendekerk die afgelopen zondag zei:

Als je niet veel leest en je moet Het bittere kruid gaan lezen, dan worden al je vooroordelen over lezen bevestigd. Dan wordt vrij vakkundig het leesplezier eruit geramd.

Deckwitz wijst er op dat literatuur meer dan één functie kan hebben:

Niet alleen voor de lol, maar ook om de talloze manieren te zien waarop je kan en mág bestaan, waar je in je eentje misschien niet op was gekomen. Het gaat om lees- en dus levenservaring. Literatuur kan eenzaamheid opheffen, handvatten bieden, zin geven. Woorden maken gebeurtenissen behapbaar.

Overigens zouden sommige schrijvers graag hebben dat Aendekerk een ander voorbeeld had gekozen dan Het bittere kruid van Marga Minco:

„Had ze maar over míjn boek gezegd dat het het leesplezier van jongeren zou verpesten”, weende een bevriende schrijver, „dan had ik nu een herdruk.”

Lees de hele column hier.