De Lezer des Vaderlands bespreekt De brief voor de koning van Tonke Dragt.