De Lezer des Vaderlands bespreekt de twee romans van Marieke Lucas Rijneveld en onderzoekt nog meer intertekstuele verbanden dan hij in eerdere Vlogboeken deed.