Wie wint 3000 euro voor het beste taalboek: 5 boeken zijn nog in de strijd voor de Taalboekenprijs 2022. Op 1 oktober, aan het begin van de Week van het Nederlands, wordt de winnaar bekendgemaakt.

Atlas van het dialect in Vlaanderen van Johan De Caluwe e.a.
Een aantrekkelijk en onderhoudend overzichtswerk waarin een beeld wordt geschetst van de rijkdom van het zo gevarieerde dialectlandschap van Vlaanderen.

Grote geschiedenis van de Nederlandse taal van Jelle Stegeman.
Lijvige studie van hoe het Nederlands — grammatica, uitspraak en woordenschat — zich door de eeuwen heen gevormd heeft, en welke invloeden — volken, talen en gebeurtenissen — daar een rol bij hebben gespeeld.

Tot in de puntjes … Praktische leestekengids van Miet Ooms.
Naslagwerk over het gebruik van leestekens, van punten en komma’s tot smileys, maar tegelijkertijd een leesboek over de historie en ontwikkeling van onze interpunctie.

Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis van Dirk Schoenaers e.a.
Vijf experts geven een beeld van de literaire en zakelijke vertaalpraktijk in de Lage Landen door de eeuwen heen, en de sociale en culturele achtergronden daarbij.

Zeven talen in zeven dagen. Een avonturenboek van Gaston Dorren.
Hoe tem je een nieuwe vreemde taal met je kennis van andere talen? Fries, Deens, Noors, Zweeds, Italiaans, Spaans en Portugees zijn makkelijker te doorzien zodra je wat beter gaat letten op grammatica en woordenschat.

De jury bestaat uit: Nelleke Noordervliet (juryvoorzitter), Ton den Boon, Peter Debrabandere, Vibeke Roeper en Geertje Slangen.

Vorig jaar won Diedrik van der Wal met zijn boek Alles begint met A. De Taalboekenprijs is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en dagblad Trouw.