Vrijdag werd de nieuwe Nederlandstalige literaire canon gepresenteerd. De laatste canonlijst, uit 2002, werd samengesteld na een enquête onder leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Aan de samenstelling van de nieuwe lijst kon iedereen meedoen al werd die vraag vooral gesteld via kanalen waar mensen iets deden in de Neerlandistiek. Als de Hebban van de CPNB had meegedaan dan was nu Splinter Chabot belangrijker geweest dan Multatuli. Het blijft dus wel een lijst van specialisten onder elkaar.

Die nieuwe lijst telt 100 werken die in de canon horen (maar er bestaat nog een niet openbaar gemaakte lijst waarop alle genoemde titels gerangschikt zijn), de oude lijst kende er 125. De oude lijst was gebaseerd op 299 ingevulde formulieren; als een werk twee stemmen had dan kon het alsnog in de staart van de canonlijst opdoemen. Bij de nieuwe lijst is er sprake van 1977 unieke respondenten, waardoor het geheel toch iets betrouwbaarder wordt. Hieronder de plaats op de oude lijst en tussen haakjes de plek op de nieuwe lijst. Als er niets staat dan neem ik aan dat het werk helemaal niet meer is genoemd.

10 (-) Lyriek – P.C. Hooft
18 (116) Spaanschen Brabander – G.A. Bredero
25 (260) Nederlandsche historien – P.C. Hooft
32 (203) Wilhelmus – de auteur(s) van Wilhelmus
36 (-) Verzamelde gedichten – Ida Gerhardt
37 (397) Liederen van Bredero – G.A. Bredero
42 (-) Strofische gedichten – Hadewijch
43 (294) Abele spelen – de auteur(s) van Abele spelen
44 (131) Verzen – Herman Gorter
46 (148) Woutertje Pieterse – Multatuli
47 (-) Gedichten – J.H. Leopold
49 (146) Awater – Martinus Nijhoff
50 (-) Verzamelde gedichten – J.C. Bloem
51 (101) Walewein – Penninc & Pieter Vostaert
53 (209) Lof der zotheid – Desiderius Erasmus
55 (-) Verzamelde gedichten – J. Slauerhoff
56 (-) Verzameld werk – Willem Elsschot
57 (-) Verzamelde gedichten – Gerrit Achterberg
59 (-) Hekeldichten – Joost van den Vondel
60 (208) Anton Wachter – S. Vestdijk
62 (348) Ferdinand Huyck – J. van Lennep
63 (406) Ideeën – Multatuli
64 (-) Snikken en grimlachjes – François Haverschmidt (Piet Paaltjens)
65 (165) Op hoop van zegen – Herman Heijermans
66 (230) Herfsttij der middeleeuwen – J. Huizinga
68 (-) Het uur U – Martinus Nijhoff
70 (-) Verzameld werk – Martinus Nijhoff
72 (114) Onder professoren – Willem Frederik Hermans
73 (303) Tijl Uilenspiegel – de auteur(s) van Tijl Uilenspiegel
74 (491) Granida – P.C. Hooft
75 (-) Geeraerdt van Velsen – P.C. Hooft
76 (205) Warenar – P.C. Hooft
77 (304) Palamedes oft vermoorde onnooselheyd – Joost van den Vondel
78 (136) Bijbel (Statenvertaling) – de auteur(s) van Bijbel (Statenvertaling)
79 (277) Kleine gedigten voor kinderen – Hiëronymus van Alphen
80 (-) De roos van Dekama – Jacob van Lennep
82 (-) Cheops – J.H. Leopold,
83 (-) Prometheus – Carry van Bruggen,
84 (-) Verzameld werk – Paul van Ostaijen,
90 (133) Ik, Jan Cremer – Jan Cremer
92 (-) Trouringh – Jacob Cats
93 (512) Uit de korenbloemen van C. Huygens – Constantijn Huygens
94 (-) Wiskunstenaars of ’t gevluchte juffertje – Pieter Langendijk
95 (-) Overwintering der Hollanders op Nova Zembla – Hendrik Tollens
96 (-) Gedichten van den schoolmeester – Gerrit van de Linde
97 (-) Dichtwerken – P.A. de Genestet
98 (366) Mathilde-krans – Jacques Perk
99 (-) Het land van Rembrand – Cd. Busken Huet
100 (472) Een liefde – Lodewijk van Deyssel
101 (537) Een zwerver verliefd – Arthur van Schendel
102 (367) De berg van licht – Louis Couperus
103 (-) Iskander – Louis Couperus
105 (-) ‘De Dapperstraat’ – J.C. Bloem,
106 (527) Vormen – Martinus Nijhoff
108 (-) Schuim en asch – J. Slauerhoff
110 (-) [tijdschrift] Forum
109 (162) Het verboden rijk – J. Slauerhoff
112 (343) Hollands glorie – Jan de Hartog
115 (346) De vuuraanbidders – S. Vestdijk
116 (147) De tranen der acacia’s – Willem Frederik Hermans
118 (143) Menuet – Louis Paul Boon
119 (130) Het leven is vurrukkulluk – Remco Campert
120 (-) Verzameld werk – Nescio
121 (318) Omtrent Deedee – Hugo Claus
123 (-) Verzamelde gedichten – Lucebert
124 (108) Een vlucht regenwulpen – Maarten ’t Hart