De Lezer des Vaderlands is snel uitgekeken op Puntgaaf van Kees Stip.