Het is maar een kleine aankondiging op de cultuurbijlage van het Dagblad van het Noorden vandaag: ‘Dit is de laatste Vrijdag-bijlage. De cultuurpagina’s komen in 2023 in een andere vorm terug in DVHN.’ Ook de cultuurbijlage van de Leeuwarder Courant, al decennialang ‘Freed’ geheten, is er vandaag voor het laatst. In de bijlage waren altijd minimaal twee pagina’s gereserveerd voor boekrecensies. De bedoeling is nu dat die onregelmatiger door de week zullen verschijnen en dat de aandacht voor boeken niet alleen via recensies tot uiting komt.

De inhoud van de beide bijlagen was de laatste jaren al grotendeels gelijkgetrokken al werden in ‘Freed’ ook Friestalige boeken besproken.

Ter gelegenheid van het einde van de cultuurpagina’s hebben de cultuurredacteuren een rondetafelgesprek georganiseerd met cultureel ondernemer Emil Klok van onder meer Zummerbühne en De Wijk De Wereld, hoogleraar cultuur en cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen Barend van Heusden, directeur Media Art Festival Andrea Möller, directeur festival Oerol Siart Smit en beeldend kunstenaar Wilma Vissers over ‘de veronderstelling dat kunst en cultuur een te ondergeschikte positie in de samenleving bekleden en te weinig op waarde worden geschat.’