De recensenten van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant hebben gesproken. Dit zijn de mooiste boeken van 2022. Zie hier en hier de lijsten met motivering.

Joep van Ruiten (proza)
1 De lezende mens – Ruud Hisgen & Adriaan van der Weel
2 Het verloren kind – Erik Harteveld
3 Aan rozen denk ik in de winter. C.O. Jellema 1936 – 2003 – Gerben Wynia
Tip: Afscheid van de handkus – Benno Barnard

Coen Peppelenbos (proza)
1 Veranderen: methode – Edouard Louis
2 Last – Ellen Ombre
3 De voordelen van Sint Barbara – Erik Nieuwenhuis
Tip: Moeder, na vader – Gerbrand Bakker

Jaap Friso (kinderboeken)
1 De rest van ons leven – Els Beerten (14+)
2 Heel de wereld wordt wakker – samenstelling Jaap Robben
3 Misjka – Edward van de Vendel en Anoush Elman (6+)
Tip: Duizend & ik – Yorick Goldewijk

Joep van Ruiten (poëzie)
1 Waar is het lam? – Mustafa Stitou
2 Ongevraagd advies – Ester Naomi Perquin
3 Poging een luchtig gedicht te schrijven – Wouter Godijn
Tip: Ter gelegenheid van de poëzie – Lieke Marsman

Hans van der Heijde (proza)
1 Stern 111 – Lutz Seiler
2 Mijn eeuw – Anatoli Mariëngof
3 De sluismeester – Christoph Ransmayr
Tip: Het derde deel van M. , Antonio Scuratti’s romanbiografie van Mussolini

Doeke Sijens (Fries)
1 Kyra – Elske Schotanus
2 Linte Ruardi – Klaas Rusticus
3 De museummoard – Ferdinand de Jong
Tip: hopelijk een nieuw boek van Sipke de Schiffart of Ale S. van Zandbergen