Haroon Ali is wat minder gebeten op sensitivity readers dan zijn collega Ilja Leonard Pfeijffer.

Moet iedere roman worden gescreend door een ’sensitivity reader’? Ik vind van niet. Het werk wordt vaak al uitvoerig ontleed door redacteuren, waarbij er meerdere correctierondes zijn. Als het team rondom een auteur divers genoeg is, komen gevoeligheden al in een vroeg stadium aan het licht. Maar als een uitgeverij erg homogeen is, wat helaas nog te vaak het geval is, kan een sensitivity reader bepaalde blinde vlekken zichtbaar maken.

In zijn column voor het Noordhollands Dagblad schrijft Haroon Ali wel dat men met de vingers van al bestaand werk moet afblijven.

Mogen erven en uitgeverijen na de dood van de schrijver het werk aanpassen, door woorden te vervangen die in de huidige tijd als kwetsend worden ervaren? Absoluut niet.

Lees de hele column hier.