In zijn column voor HP/De Tijd blijkt Ilja Leonard Pfeijffer niet veel op te hebben met sensitivity readers. Directe aanleiding is natuurlijk het gedoe rondom aanpassingen in het werk van Roald Dahl die ingegeven zijn door commerciële belangen. Maar de sensitivity readers zijn actiever dan je denkt, aldus Pfeijffer.

Helaas staat de verminking van Dahls teksten niet op zichzelf. Het is al jarenlang, vooral in de meedogenloze wereld van de Young Adult boeken, gebruikelijk dat inhoud en formuleringen door sensitivity readers worden getoetst op alles wat voor enige bevolkingsgroep potentieel schokkend of aanstootgevend zou kunnen zijn, alleen horen wij daar meestal niets over, omdat die toetsing een onderdeel is gaan vormen van het redactionele proces en dus plaatsvindt voordat de tekst aan de openbaarheid wordt prijsgegeven.

Pfeijffer komt tot de volgende conclusie: ‘Een boek dat is goedgekeurd door een sensitivity reader is een waardeloos boek, omdat het angstvallig en braaf binnen de lijntjes kleurt.’

Lees de hele column hier.