De hetze vanuit extreem-rechts en conservatieve groeperingen zorgde ervoor dat Pim Lammers doodsbedreigingen kreeg en zich genoodzaakt zag terug te treden als dichter van de Kinderboekenweek. Inmiddels krijgt hij massaal steun vanuit de literaire wereld en worden zijn boeken, als steunbetuiging, grif gekocht.

Op Facebook: